Bộ Quốc phòng đề xuất tăng lương gấp đôi cho quân nhân

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng 1,5 – 2 lần mức lương tối thiểu cho các chiến sĩ đang tại ngũ. Như vậy, hệ số của các vị trí trong quân đội được giữ nguyên, nhưng lương tối thiểu áp dụng với họ được tăng lên.

Theo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, hiện nay chúng ta vẫn chưa thực hiện việc quy định mức lương tối thiểu của lực lượng vũ trang cao hơn mức lương tối thiểu chung. Một số khoản phụ cấp mà cán bộ, công chức bên ngoài được hưởng nhưng trong quân đội thì chưa như: phụ cấp lưu động, ưu đãi theo ngành nghề, phụ cấp thu hút.

Nội dung chính sách tiền lương chưa hoàn chỉnh, quá trình điều chỉnh, bổ sung chắp vá, thiếu đồng bộ. Trong kết cấu tiền lương chưa làm rõ một số khoản chi “bao cấp” ngoài lương như: tiền nhà, điện, nước, đi lại…đã tăng thêm bất hợp lý.

Bộ Quốc phòng đề xuất tăng 1,5 – 2 lần mức lương tối thiểu cho các chiến sĩ đang tại ngũ. Như vậy, hệ số của các vị trí trong quân đội được giữ nguyên, nhưng lương tối thiểu áp dụng với họ được tăng lên. Với cấp sĩ quan, nếu đủ tiêu chuẩn đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng chưa được thăng quân hàm thì vẫn được nâng lương. Từ thượng úy đến đại tá các đơn vị cơ sở thì nhận thêm phụ cấp bằng 0,5 lần so với lương tối thiểu chung.

Với quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đã kết hôn mà không cùng sống một nơi với vợ hoặc chồng thì mỗi tháng được hưởng trợ cấp phân cư bằng 1 lần lương tối thiểu.

Với những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia thì mức trợ cấp hàng tháng bằng 100% mức lương chính cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo Thứ trưởng Nội vụ, Nguyễn Duy Thăng, quân đội là một ngành lao động đặc biệt nên cần có chế độ đãi ngộ riêng. Hoạt động lĩnh vực quân sự thường xuyên hoạt động ban đêm, làm thêm giờ trong ngày nghỉ nhưng các chiến sĩ không được hưởng lương làm thêm này.

Mặt khác, do phải tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lại đóng quân ở các địa bàn khó khăn, phần lớn xa gia đình nên các chiến sĩ không có điều kiện làm thêm để tăng thu nhập.

Nếu những điều chỉnh này được phê duyệt, theo Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho các chiến sĩ, giúp họ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VTC News